Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3

Multiple choice question

Διαπιστώνεται ότι ο πετρελαιοκινητήρας του αυτοκινήτου κατά τη λειτουργία του παρουσιάζει διακοπές. Ποια από τις τρεις παρακάτω μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:

Υψηλή θερμοκρασία του κινητήρα.

Κακή λειτουργία του εγχυτήρα καυσίμου (μπεκ).

Χαμηλή θερμοκρασία του κινητήρα.