Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 31

Multiple choice question

Τι δείχνει το μανόμετρο του λαδιού που είναι τοποθετημένο στον πίνακα οργάνων του φορτηγού:

Την ποσότητα του λαδιού στο κάρτερ.

Tην πίεση του λαδιού των υδραυλικών φρένων.

Την πίεση του λαδιού του κινητήρα.