Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 32

Multiple choice question

Ποια από τις παρακάτω αντενδείξεις μπορούν να παρουσιασθούν εξ αιτίας υπερβολικής φθοράς του βάθους πέλματος των ελαστικών (φαλακρά ελαστικά):

Ανομοιόμορφη φθορά των γραναζιών του διαφορικού.

Ολίσθηση των τροχών κατά τη διάρκεια της πεδήσεως.

Υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.