Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4

Multiple choice question

Γιατί πρέπει να ελέγχεται συχνά η κανονική πίεση των ελαστικών του φορτηγού:

Για να αποφεύγεται γενικά η φθορά του αυτοκινήτου.

Για να είναι περισσότερο άνετη η οδήγηση του αυτοκινήτου.

Για να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά των ελαστικών.