Οι διοικητικοί κανονές

1 - 10 από 16

Αυτοκινητο - ΚΑΝΟΝΕΣ 07

Multiple choice question

Εάν συγκεντρώσετε το ανώτατο όριο βαθμών ποινής:

Σας αφαιρείται η άδεια οδηγήσεως και για να οδηγήσετε ξανά πρέπει να ξαναδώσετε εξετάσεις.

Σας κατάσχουν την άδεια.Αυτοκινητο - ΚΑΝΟΝΕΣ 08

Multiple choice question

Οι παραβάσεις τιμωρούνται συνήθως με:

Πρόστιμα, ποινές φυλακίσεως, προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως, αφαίρεση πινακίδων του οχήματος.

Κατάσχεση του οχήματος.

Αυτοκινητο - ΚΑΝΟΝΕΣ 09

Multiple choice question

Εάν φοράτε φακούς επαφής πρέπει να έχετε επίσης στο όχημα ένα ζευγάρι γυαλιών διαθέσιμο κάθε στιγμή:

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αυτοκινητο - ΚΑΝΟΝΕΣ 10

Multiple choice question

Ανάμεσα σε αυτές τις παραβάσεις ποιες αποτελούν πταίσμα:

Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά 20 km/h.

Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα μεγαλύτερη από 1,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.

Αυτοκινητο - ΚΑΝΟΝΕΣ 11

Multiple choice question

Η άδεια Β κατηγορίας θα σας επιτρέψει να οδηγήσετε:

Ένα όχημα 10 θέσεων αν μεταφέρετε μόνο 8 επιβάτες.

Μία μοτοσυκλέτα.

Ένα φορτηγό όχημα του οποίου το μεικτό βάρος δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg.

Αυτοκινητο - ΚΑΝΟΝΕΣ 12

Multiple choice question

Η άδεια Β κατηγορίας θα σας επιτρέψει να οδηγήσετε:

Μία μοτοσυκλέτα.

Ένα όχημα του οποίου το βάρος με φορτίο δεν υπερβαίνει τα 5.000 kg.

Ένα επιβατηγό όχημα που περιλαμβάνει 9 θέσεις με αυτήν του οδηγού.Αυτοκινητο - ΚΑΝΟΝΕΣ 13

Multiple choice question

Ανάμεσα σε αυτές τις παραβάσεις, ποια μπορεί να διωχθεί ως πλημμέλημα:

Η φυγή σε ατύχημα.

Η έλλειψη σεβασμού στην πινακίδα STOP.

Αυτοκινητο - ΚΑΝΟΝΕΣ 15

Multiple choice question

Ανάμεσα σε αυτές τις παραβάσεις ποια μπορεί να διωχθεί ως πλημμέλημα:

Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα ανώτερη από 1,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.

Η μη ακινητοποίηση του οχήματος στην πινακίδα STOP.

Αυτοκινητο - ΚΑΝΟΝΕΣ 16

Multiple choice question

Αποτελεί παράβαση να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο με φώτα που δεν λειτουργούν:

Κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Οποιαδήποτε ώρα.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αυτοκινητο - ΚΑΝΟΝΕΣ 17

Multiple choice question

Έχετε εμπλακεί σε ένα ατύχημα μόνο με τραυματισμό. Θα πρέπει να αναφέρετε το ατύχημα στην αστυνομία μέσα σε:

24 ώρες.

48 ώρες.

Το ταχύτερο δυνατόν.


Σελίδες