Η είσοδο στην κυκλοφορία

1 - 7 από 7

Αυτοκινητο - ΕΙΣΟΔΟΣ 01

Multiple choice question

Μια λωρίδα επιταχύνσεως χρησιμεύει στο να αποφεύγεται η επιβράδυνση της κανονικής ροής κυκλοφορίας:

ΟΧΙ

ΝΑΙΑυτοκινητο - ΕΙΣΟΔΟΣ 02

Multiple choice question

Για να εισέλθετε σε μια κανονική λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου:

Επιταχύνετε, κοιτάζετε στον εξωτερικό καθρέπτη, αλλάζετε λωρίδα.

Κοιτάζετε στον εξωτερικό καθρέπτη, επιταχύνετε, αλλάζετε λωρίδα.

Επιταχύνετε, εισέρχεσθε προοδευτικά, αλλάζετε λωρίδα.

Αυτοκινητο - ΕΙΣΟΔΟΣ 03

Multiple choice question

Αναγνωρίζετε μία λωρίδα επιβραδύνσεως χάρη:

Στην ειδική οριζόντια σήμανση.

Στην πινακίδα παραχωρήσεως προτεραιότητας.

Αυτοκινητο - ΕΙΣΟΔΟΣ 04

Multiple choice question

Μια λωρίδα επιταχύνσεως είναι:

Μια λωρίδα που τερματίζει με μία πινακίδα STOP.

Μια λωρίδα που επιτρέπει την ασφαλή είσοδο σε αυτοκινητόδρομο ή σε οδό ταχείας κυκλοφορίας.

Αυτοκινητο - ΕΙΣΟΔΟΣ 05

Multiple choice question

Για να χρησιμοποιήσετε σωστά μια λωρίδα επιβραδύνσεως:

Προειδοποιείτε πρώτα τους υπόλοιπους χρήστες και τη χρησιμοποιείτε από την αρχή της.

Φρενάρετε προτού εισέλθετε.

Αυτοκινητο - ΕΙΣΟΔΟΣ 06

Multiple choice question

Για να χρησιμοποιήσετε σωστά μια λωρίδα επιβραδύνσεως:

Φρενάρετε πριν εισέλθετε.

Αφού εισέλθετε επιβραδύνετε σε όλο το μήκος της.Αυτοκινητο - ΕΙΣΟΔΟΣ 07

Multiple choice question

Σε ποια περίπτωση, όταν βγαίνετε από σειρά σταθμευμένων αυτοκινήτων, επιτρέπεται να διακόψετε το ρεύμα κυκλοφορίας:

Σε καμιά περίπτωση.

Όταν έχετε ειδοποιήσει κατάλληλα τους οδηγούς των οχημάτων που έρχονται πίσω.

Όταν ο δρόμος έχει τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση ή είναι μονόδρομος.