Οδήγηση με μειωμένη πρόσφυση

1 - 10 από 12

Αυτοκινητο - ΠΡΟΣΦΥΣΗ 03

Multiple choice question

Για να αποφύγετε την υδρολίσθηση:

Οδηγείτε με υψηλή σχέση ταχυτήτων.

Οδηγείτε με μειωμένη ταχύτητα.Αυτοκινητο - ΠΡΟΣΦΥΣΗ 04

Multiple choice question

Ο πάγος:

Σχηματίζεται κυρίως σε ορεινές περιοχές, σε γέφυρες και κοντά σε ρεύματα νερού.

Συνήθως έχει κατανεμηθεί ομοιόμορφα στο δρόμο.

Σχηματίζεται κυρίως τις ημέρες που έχει ομίχλη.

Αυτοκινητο - ΠΡΟΣΦΥΣΗ 08

Multiple choice question

Η πρόσφυση σε ένα βρεγμένο οδόστρωμα μειώνεται σε σχέση με το στεγνό, κατά:

50%.

25%.

75%.

Αυτοκινητο - ΠΡΟΣΦΥΣΗ 09

Multiple choice question

Υδρολίσθηση συμβαίνει:

Όταν το όχημά σας γλιστρά σε ένα στρώμα νερού του δρόμου.

Όταν βρέχετε τους άλλους χρήστες με το νερό του δρόμου.

Αυτοκινητο - ΠΡΟΣΦΥΣΗ 10

Multiple choice question

Τι πρέπει να κάνετε όταν μειώνεται η πρόσφυση:

Περιορίζετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου σας στα 50 km/h.

Επιβραδύνετε και αποφεύγετε τις απότομες κινήσεις με το τιμόνι.

Αυτοκινητο - ΠΡΟΣΦΥΣΗ 11

Multiple choice question

Ποιοι κίνδυνοι δημιουργούνται από την υδρολίσθηση:

Το τιμόνι θα γίνει «βαρύ» (δεν θα στρίβει εύκολα).

Το όχημα αναπτύσει μεγαλύτερη ταχύτητα.

Δεν μπορείτε να κατευθύνετε το όχημα με το τιμόνι και να φρενάρετε με ασφάλεια.Αυτοκινητο - ΠΡΟΣΦΥΣΗ 12

Multiple choice question

Επιταχύνετε το αυτοκίνητό σας πολύ απότομα και αυτό αρχίζει να ολισθαίνει. Η πρώτη σας ενέργεια είναι να:

Φρενάρετε απαλά.

Φρενάρετε απότομα.

Αφήσετε το γκάζι.

Αυτοκινητο - ΠΡΟΣΦΥΣΗ 14

Multiple choice question

Για ποιο λόγο, όταν αρχίσει να βρέχει, πρέπει η απόσταση ασφαλείας να είναι μεγαλύτερη:

Είναι πολύ πιθανόν, από τη βρωμιά του δρόμου, να δημιουργηθεί επάνω στο οδόστρωμα ένα επικίνδυνο στρώμα γλίτσας, το οποίο αυξάνει την απόσταση πεδήσεως.

Η ορατότητα αυξάνεται.

Η απόσταση πεδήσεως μειώνεται.

Αυτοκινητο - ΠΡΟΣΦΥΣΗ 15

Multiple choice question

Οι παγωμένοι δρόμοι είναι συχνά πιο ολισθηροί:

Όταν αρχίζει να χιονίζει.

Όταν αρχίζει να λειώνει το χιόνι.

Στην αρχή της ανοίξεως.

Αυτοκινητο - ΠΡΟΣΦΥΣΗ 17

Multiple choice question

Μετά από μια μεγάλη περίοδο ξηρασίας ένας δρόμος είναι πιθανό να είναι πιο ολισθηρός:

Μετά από δύο ώρες βροχής.

Όταν αρχίσει να βρέχει.

Όταν σταματήσει να βρέχει.


Σελίδες