Στάση και Σταθμευση

1 - 10 από 42

Αυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 01

Multiple choice question

Εάν προτίθεσθε να σταματήσετε εδώ για λίγα λεπτά, έχετε δικαίωμα να το πράξετε:

ΟΧΙ

ΝΑΙΑυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 02

Multiple choice question

Καμμία πινακίδα δεν σας απαγορεύει να σταθμεύσετε. Μπορείτε να σταθμεύσετε έτσι:

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 03

Multiple choice question

Όταν αφήνετε το όχημά σας κατά μήκος του πεζοδρομίου, όσο χρόνο χρειάζεστε για να φορτώσετε ή ξεφορτώσετε τις αποσκευές σας:

Πρόκειται για μια στάση.

Πρόκειται για στάθμευση.

Αυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 04

Multiple choice question

Η στάση σε αυτό το σημείο:

Είναι αποδεκτή αν είναι σύντομη.

Είναι επικίνδυνη.

Δεν συνιστάται.

Αυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 08

Multiple choice question

Μπορείτε να σταθμεύσετε κατά μήκος αυτού του πεζοδρομίου το μήνα Απρίλιο:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 10

Multiple choice question

Μπορείτε να σταθμεύσετε αμέσως δεξιά της πινακίδας σε παράταξη (κάθετα στο πεζοδρόμιο) και γιατί:

Ναι, διότι απαγορεύεται η στάθμευση μετά από 10 m από αυτήν.

Όχι, διότι απαγορεύεται η στάθμευση σε απόσταση 10 m από αυτήν.Αυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 11

Multiple choice question

Η στάση σε αυτό το μέρος:

Είναι επικίνδυνη.

Δεν συνιστάται.

Είναι αποδεκτή εάν είναι σύντομη.

Αυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 12

Multiple choice question

Η στάση σε αυτό το σημείο:

Είναι επικίνδυνη.

Δεν συνιστάται.

Είναι αποδεκτή εάν είναι σύντομη.

Αυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 13

Multiple choice question

Αυτό το όχημα βρίσκεται σε στάθμευση:

Επιτρεπόμενη.

Απαγορευμένη.

Αυτοκινητο - ΣΤΑΣΗ 15

Multiple choice question

Το Ι.Χ. αυτοκίνητο, που έχει σταματήσει στα δεξιά του οδοστρώματος έχει παρανομήσει:

ΝΑΙ

ΟΧΙ


Σελίδες