Στροφές

1 - 10 από 15

Αυτοκινητο - ΣΤΡΟΦΕΣ 01

Multiple choice question

Αυτή η πινακίδα τονίζει μια σειρά στροφών από τις οποίες η πρώτη είναι προς τα αριστερά:

ΟΧΙ

ΝΑΙΑυτοκινητο - ΣΤΡΟΦΕΣ 03

Multiple choice question

Πώς πρέπει να ενεργήσετε βλέποντας τις πινακίδες της φωτογραφίας και γιατί:

Πρέπει να εντείνετε την προσοχή σας ανακόπτοντας την ταχύτητα του οχήματός σας αν είναι ανάγκη, επειδή οι πινακίδες προειδοποιούν για επικίνδυνη καμπύλη προς τα αριστερά.

Πρέπει να κινηθείτε προς τα αριστερά, επειδή οι πινακίδες δηλώνουν ότι είναι υποχρεωτική η πορεία προς τα αριστερά.

Αυτοκινητο - ΣΤΡΟΦΕΣ 04

Multiple choice question

Γιατί εδώ πρέπει να οδηγείτε με ιδιαίτερη προσοχή:

Γιατί μετά τη δεξιά στροφή μπορεί να υπάρχει επικίνδυνη αριστερή στροφή.

Γιατί η ορατότητα εμποδίζεται από τη στροφή και το οδόστρωμα είναι βρεγμένο.

Αυτοκινητο - ΣΤΡΟΦΕΣ 05

Multiple choice question

Ποια είναι η προειδοποίηση των πινακίδων της φωτογραφίας:

Μπροστά σας υπάρχουν δύο επικίνδυνες αντίρροπες ή διαδοχικές συνεχείς στροφές, η πρώτη αριστερά και η ταχύτητά σας πρέπει να περιορισθεί σε 40 km/h.

Επειδή θα συναντήσετε διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, πρέπει η ταχύτητά σας να περιορισθεί σε 40 km/h.

Αυτοκινητο - ΣΤΡΟΦΕΣ 07

Multiple choice question

Η φυγόκεντρη δύναμη:

Ωθεί το όχημά σας προς το εσωτερικό της στροφής.

Ωθεί το όχημά σας προς το εξωτερικό της στροφής.

Μπορεί, μερικές φορές, να γίνει αισθητή στη δεξιά πλευρά του οχήματος.Αυτοκινητο - ΣΤΡΟΦΕΣ 08

Multiple choice question

Από τι επηρεάζεται το μέγεθος της φυγόκεντρου δυνάμεως επάνω στη στροφή:

Από τον αέρα που δημιουργείται κατά την πορεία του οχήματος.

Από την ταχύτητα.

Αυτοκινητο - ΣΤΡΟΦΕΣ 09

Multiple choice question

Όταν οδηγείτε σε στροφή η ελάχιστη ταχύτητα του οχήματός σας θα πρέπει να είναι όταν:

Εξέρχεσθε από τη στροφή.

Εισέρχεστε στη στροφή.

Αυτοκινητο - ΣΤΡΟΦΕΣ 10

Multiple choice question

Στις στροφές, εάν το αυτοκίνητό σας είναι υπερφορτωμένο:

Αυξάνεται ο κίνδυνος εκτροπής.

Μειώνεται ο κίνδυνος εκτροπής.

Αυτοκινητο - ΣΤΡΟΦΕΣ 11

Multiple choice question

Πώς συμπεριφέρεσθε σε κλειστές στροφές:

Ελαττώνετε την ταχύτητα προ της στροφής και επιταχύνετε μόνο όταν, μετά τη στροφή, βγείτε πάλι στην ευθεία.

Ελαττώνετε την ταχύτητα μόνο όταν βρίσκεσθε στην κορυφή της καμπύλης.


Σελίδες