Βυτιοφόρο

101 - 110 από 123

Βυτιοφόρο - ADR 119

Multiple choice question

Αν ένα όχημα είναι σταθμευμένο τη νύχτα ή με κακή ορατότητα και τα φώτα του δεν εργάζοντα :

Θα πρέπει να τοποθετηθούν δυο κίτρινα φώτα ένα 10 μέτρα μπροστά ένα 10 μέτρα πίσω.

Θα πρέπει να τοποθετηθούν δυο κίτρινα φώτα ένα 5 μέτρα μπροστά ένα 5 μέτρα πίσω.

Θα πρέπει να τοποθετηθούν δυο κίτρινα φώτα ένα 15 μέτρα μπροστά ένα 10 μέτρα πίσω.

Θα πρέπει να τοποθετηθούν δυο κίτρινα φώτα ένα 5 μέτρα μπροστά ένα 10 μέτρα πίσω.Βυτιοφόρο - ADR 118

Multiple choice question

Αν ένα όχημα είναι σταθμευμένο τη νύχτα ή με κακή ορατότητα και τα φώτα του δεν εργάζονται:

Η στάθμευση επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει βοηθός στο όχημα.

Η στάθμευση επιτρέπεται μόνο σε φωτεινό δρόμο.

Πρέπει τοποθετηθούν στο δρόμο δύο κίτρινα φώτα.

Η στάθμευση απαγορεύεται.

Βυτιοφόρο - ADR 117

Multiple choice question

Ερμητικά κλειστά βυτία χρησιμοποιούνται:

Όποτε κρίνει ο οδηγός.

Όποτε το επιθυμεί ο αποστολέας του εμπορεύματος.

Ποτέ, όταν μεταφέρονται ουσίες της κλάσης 3.

Όταν ορισμένα προϊόντα παρουσιάζουν ως κινδύνους την τοξικότητα και την καυστικότητα.

Βυτιοφόρο - ADR 116

Multiple choice question

Επιτρέπεται να μεταφερθούν πολλά προϊόντα σε ένα πολυδιαμερισματικό βυτίο με κοινό σωλήνα εκφόρτωσης:

Εξαρτάται από την απόσταση που θα διανύσουν.

Ναι, πάντα.

Ναι, αν αυτά έχουν ανοχή αναμίξεως.

Όχι, ποτέ.

Βυτιοφόρο - ADR 115

Multiple choice question

Οχήματα τα οποία έχουν φορτωθεί με επικίνδυνες ουσίες χύμα:

Δεν χρειάζεται να πλένονται πριν από την φόρτωση του νέου φορτίου.

Δεν χρειάζεται να πλένονται πριν από την φόρτωση του νέου φορτίου, εφόσον και το νέο φορτίο είναι επικίνδυνο.

Θα πλένονται καλά πριν από τη νέα φόρτωση εκτός αν το νέο φορτίο αποτελείται από την ίδια επικίνδυνη ουσία με το προηγούμενο φορτίο.

Θα πλένονται πάντα πριν από τη νέα φόρτωση.

Βυτιοφόρο - ADR 114

Multiple choice question

Αν σε όχημα φορτωμένο με συσκευασμένα επικίνδυνα εμπορεύματα ξεφορτώνεται και μερικά από τα περιεχόμενα διαπιστωθεί ότι έχουν διαφύγει:

Θα διακόπτεται η εκφόρτωση και θα ενημερώνεται η Πυροσβεστική.

Θα διακόπτεται η εκφόρτωση και θα ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης του φορτίου.

Το όχημα θα καθαρίζεται το ταχύτερο δυνατό και πάντως πριν από την επόμενη φόρτωση.

Θα ενημερώνεται πάντα η αρμόδια Αστυνομική Αρχή.Βυτιοφόρο - ADR 113

Multiple choice question

Ο οδηγός ή ο βοηθός οδηγός δεν μπορούν:

Να γνωρίζουν τις επικίνδυνες ουσίες που μεταφέρουν.

Να παραδώσουν δέμα που περιέχει υγρά.

Να ανοίξουν δέμα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες.

Να κάνουν χρήση των πυροσβεστικών μέσων.

Βυτιοφόρο - ADR 112

Multiple choice question

Αν το φορτίο περιλαμβάνει εμπορεύματα διαφόρων κατηγοριών τότε:

Δεν επιτρέπονται φορτία που περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες.

Τα δέματα των επικίνδυνων ουσιών θα χωρίζονται από τα άλλα δέματα.

Πρέπει να είναι μόνο κατάλληλα στερεωμένα.

Τα δέματα των επικίνδυνων ουσιών θα χωρίζονται από τα άλλα δέματα, μόνο αν η συσκευασία είναι εύθραυστη.

Βυτιοφόρο - ADR 111

Multiple choice question

Τα διάφορα στοιχεία φορτίου που περιλαμβάνει επικίνδυνες ουσίες θα στοιβάζονται:

Σε συστοιχίες.

Κατάλληλα στο όχημα και θα στερεώνονται με κατάλληλα μέσα για να αποφευχθεί η μετακίνηση τους κατά οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση με τα άλλα και με τα τοιχώματα του οχήματος.

Δεν είναι απαραίτητο να στερεώνονται παρά μόνο αν το κρίνει ο οδηγός του οχήματος.

Θα στερεώνονται μόνο αν μεταφέρονται εκρηκτικές ύλες.

Βυτιοφόρο - ADR 110

Multiple choice question

Ο κύριος κίνδυνος των ουσιών της κλάσης 1 είναι:

Η έκρηξη.

Ο θόρυβος.

Το ωστικό κύμα.

Ο διαμελισμός.


Σελίδες