Βυτιοφόρο

41 - 50 από 123

Βυτιοφόρο - ADR 62

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Μεταφορά χύμα”:

Την μεταφορά υγρής ουσίας σε βυτίο.

Την μεταφορά στερεάς ουσίας.

Την μεταφορά κοκκώδους ύλης.

Την μεταφορά στερεάς ουσίας χωρίς συσκευασία.Βυτιοφόρο - ADR 61

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Αέριο”:

Αέριο ή Ατμός.

Υδρατμοί.

Μόνο Ατμός.

Μόνο Αέριο.

Βυτιοφόρο - ADR 60

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος «Εύθραστη Συσκευασία»:

Συσκευασία με πλήρεις πλευρές που το προστατεύουν αποτελεσματικά κατά της κρούσεως.

Συσκευασία που περιέχει εύθραστο δοχείο (δηλ. δοχείο από γυαλί, πορσελάνη, πήλινο ή από παρόμοια υλικά) που δεν περιέχεται σε συσκευασία με πλήρεις πλευρές που να το προστατεύουν αποτελεσματικά κατά της κρούσεως.

Συσκευασία που περιέχει εύθραστο δοχείο (δηλ. δοχείο από γυαλί, πορσελάνη, πήλινο ή από παρόμοια υλικά).

Συσκευασία μόνο από γυαλί. η από πορσελάνη.

Βυτιοφόρο - ADR 6

Multiple choice question

Κάθε πότε θα πρέπει να γίνεται στα βυτία τεστ στεγανότητας:

Κάθε χρόνο.

Κάθε 2 χρόνια.

Κάθε 3 χρόνια.

Βυτιοφόρο - ADR 59

Multiple choice question

Ποια οχήματα πρέπει να σηματοδοτούνται με προειδοποιητικές πινακίδες:

Όλα τα οχήματα οποιασδήποτε κλάσης επικίνδυνο εμπόρευμα και αν μεταφέρουν ανεξαρτήτως μικτού βάρους.

Οχήματα των οποίων το επικίνδυνο εμπόρευμα υπερβαίνει ένα ορισμένο μικτό βάρος και οχήματα με βυτία για επικίνδυνα εμπορεύματα ανεξάρτητα από το βάρος του φορτίου.

Οχήματα των οποίων το επικίνδυνο εμπόρευμα υπερβαίνει ένα ορισμένο μικτό βάρος.

Όλα τα οχήματα που μεταφέρουν υγρά ή αέρια καύσιμα, τοξικά, εκρηκτικά, αέρια υπό πίεση και διαβρωτικά υγρά μικτού βάρους άνω των 5 τόνων.

Βυτιοφόρο - ADR 58

Multiple choice question

Τι σημαίνει η αναγραφή ενός «Χ» αριστερά του αριθμού που φανερώνει τον κίνδυνο μιας μεταφερόμενης ουσίας:

Η ουσία είναι άκρως εκρηκτική.

Η ουσία αντιδρά επικίνδυνα με το νερό.

Η ουσία είναι πολύ τοξική για τα φυτά, τα ζώα και τον άνθρωπο.

Η ουσία βρίσκεται υπό μεγάλη εσωτερική πίεση εντός του δοχείου μεταφοράς.Βυτιοφόρο - ADR 57

Multiple choice question

Τι φανερώνει ο αριθμός 44 σε μια πινακίδα μέσου μεταφοράς από άποψη κινδύνου:

Διαβρωτική (καυστική) δράση.

Δηλητηριώδης δράση.

Αυξημένη ευφλεκτότητα υγρών ή αερίων.

Αυξημένη ευφλεκτότητα στερεών ουσιών.

Βυτιοφόρο - ADR 56

Multiple choice question

Σε τι αναφέρονται οι αριθμοί που αναγράφονται ως αριθμητής και ως παρονομαστής στις πινακίδες των μέσων μεταφοράς:

Ο αριθμητής αναφέρεται στο είδος της περιεχόμενης ουσίας και ο παρονομαστής στο είδος του κινδύνου.

Ο αριθμητής αναφέρεται στο είδος του κινδύνου και ο παρονομαστής αναφέρεται στην περιεχόμενη ουσία.

Ο αριθμητής αναφέρεται στην κλάση του μεταφερόμενου υλικού και ο παρονομαστής στο είδος του κινδύνου.

Ο αριθμητής αναφέρεται στην κατηγορία της περιεχόμενης ουσίας και ο παρονομαστής στο βαθμό κινδύνου που έχει η ουσία αυτή κατά τη μεταφορά της.

Βυτιοφόρο - ADR 55

Multiple choice question

Ποιο είναι το σχήμα, το χρώμα και οι διαστάσεις των προειδοποιητικών πινακίδων των μέσων μεταφοράς:

Ρόμβος, χρώματος φωσφορίζον κίτρινο, πλευράς 400 mm.

Ρόμβος, χρώματος φωσφορίζον πορτοκαλί, πλευράς 300 mm.

Ορθογώνιο, χρώματος φωσφορίζον κίτρινο, 300 mm Πλάτος, 200 mm ΄Υψος.

Ορθογώνιο, χρώματος φωσφορίζον πορτοκαλί, 400 mm Πλάτος Χ 300 mm ΄Υψος.

Βυτιοφόρο - ADR 54

Multiple choice question

Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την τοποθέτηση των ετικετών κινδύνου:

Ο πληρωτής (αποστολέας ή παραγωγός) σε όλες τις περιπτώσεις.

Ο οδηγός στα βυτιοφόρα οχήματα και ο πληρωτής (αποστολέας ή παραγωγός) στα εμπορευματοκιβώτια βυτία.

Ο πληρωτής (αποστολέας ή παραγωγός) ή ο οδηγός ανάλογα με το μέσο μεταφοράς.

Ο οδηγός σε όλες τις περιπτώσεις.


Σελίδες