Βυτιοφόρο

41 - 50 από 123

Βυτιοφόρο - ADR 62

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Μεταφορά χύμα”:

Την μεταφορά κοκκώδους ύλης.

Την μεταφορά στερεάς ουσίας χωρίς συσκευασία.

Την μεταφορά στερεάς ουσίας.

Την μεταφορά υγρής ουσίας σε βυτίο.Βυτιοφόρο - ADR 61

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος “Αέριο”:

Μόνο Ατμός.

Αέριο ή Ατμός.

Μόνο Αέριο.

Υδρατμοί.

Βυτιοφόρο - ADR 60

Multiple choice question

Τι σημαίνει σύμφωνα με την ADR ο όρος «Εύθραστη Συσκευασία»:

Συσκευασία μόνο από γυαλί. η από πορσελάνη.

Συσκευασία που περιέχει εύθραστο δοχείο (δηλ. δοχείο από γυαλί, πορσελάνη, πήλινο ή από παρόμοια υλικά) που δεν περιέχεται σε συσκευασία με πλήρεις πλευρές που να το προστατεύουν αποτελεσματικά κατά της κρούσεως.

Συσκευασία που περιέχει εύθραστο δοχείο (δηλ. δοχείο από γυαλί, πορσελάνη, πήλινο ή από παρόμοια υλικά).

Συσκευασία με πλήρεις πλευρές που το προστατεύουν αποτελεσματικά κατά της κρούσεως.

Βυτιοφόρο - ADR 6

Multiple choice question

Κάθε πότε θα πρέπει να γίνεται στα βυτία τεστ στεγανότητας:

Κάθε χρόνο.

Κάθε 3 χρόνια.

Κάθε 2 χρόνια.

Βυτιοφόρο - ADR 59

Multiple choice question

Ποια οχήματα πρέπει να σηματοδοτούνται με προειδοποιητικές πινακίδες:

Όλα τα οχήματα οποιασδήποτε κλάσης επικίνδυνο εμπόρευμα και αν μεταφέρουν ανεξαρτήτως μικτού βάρους.

Όλα τα οχήματα που μεταφέρουν υγρά ή αέρια καύσιμα, τοξικά, εκρηκτικά, αέρια υπό πίεση και διαβρωτικά υγρά μικτού βάρους άνω των 5 τόνων.

Οχήματα των οποίων το επικίνδυνο εμπόρευμα υπερβαίνει ένα ορισμένο μικτό βάρος και οχήματα με βυτία για επικίνδυνα εμπορεύματα ανεξάρτητα από το βάρος του φορτίου.

Οχήματα των οποίων το επικίνδυνο εμπόρευμα υπερβαίνει ένα ορισμένο μικτό βάρος.

Βυτιοφόρο - ADR 58

Multiple choice question

Τι σημαίνει η αναγραφή ενός «Χ» αριστερά του αριθμού που φανερώνει τον κίνδυνο μιας μεταφερόμενης ουσίας:

Η ουσία είναι πολύ τοξική για τα φυτά, τα ζώα και τον άνθρωπο.

Η ουσία είναι άκρως εκρηκτική.

Η ουσία βρίσκεται υπό μεγάλη εσωτερική πίεση εντός του δοχείου μεταφοράς.

Η ουσία αντιδρά επικίνδυνα με το νερό.Βυτιοφόρο - ADR 57

Multiple choice question

Τι φανερώνει ο αριθμός 44 σε μια πινακίδα μέσου μεταφοράς από άποψη κινδύνου:

Δηλητηριώδης δράση.

Αυξημένη ευφλεκτότητα στερεών ουσιών.

Αυξημένη ευφλεκτότητα υγρών ή αερίων.

Διαβρωτική (καυστική) δράση.

Βυτιοφόρο - ADR 56

Multiple choice question

Σε τι αναφέρονται οι αριθμοί που αναγράφονται ως αριθμητής και ως παρονομαστής στις πινακίδες των μέσων μεταφοράς:

Ο αριθμητής αναφέρεται στην κατηγορία της περιεχόμενης ουσίας και ο παρονομαστής στο βαθμό κινδύνου που έχει η ουσία αυτή κατά τη μεταφορά της.

Ο αριθμητής αναφέρεται στο είδος της περιεχόμενης ουσίας και ο παρονομαστής στο είδος του κινδύνου.

Ο αριθμητής αναφέρεται στο είδος του κινδύνου και ο παρονομαστής αναφέρεται στην περιεχόμενη ουσία.

Ο αριθμητής αναφέρεται στην κλάση του μεταφερόμενου υλικού και ο παρονομαστής στο είδος του κινδύνου.

Βυτιοφόρο - ADR 55

Multiple choice question

Ποιο είναι το σχήμα, το χρώμα και οι διαστάσεις των προειδοποιητικών πινακίδων των μέσων μεταφοράς:

Ορθογώνιο, χρώματος φωσφορίζον κίτρινο, 300 mm Πλάτος, 200 mm ΄Υψος.

Ρόμβος, χρώματος φωσφορίζον κίτρινο, πλευράς 400 mm.

Ρόμβος, χρώματος φωσφορίζον πορτοκαλί, πλευράς 300 mm.

Ορθογώνιο, χρώματος φωσφορίζον πορτοκαλί, 400 mm Πλάτος Χ 300 mm ΄Υψος.

Βυτιοφόρο - ADR 54

Multiple choice question

Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την τοποθέτηση των ετικετών κινδύνου:

Ο οδηγός σε όλες τις περιπτώσεις.

Ο πληρωτής (αποστολέας ή παραγωγός) σε όλες τις περιπτώσεις.

Ο οδηγός στα βυτιοφόρα οχήματα και ο πληρωτής (αποστολέας ή παραγωγός) στα εμπορευματοκιβώτια βυτία.

Ο πληρωτής (αποστολέας ή παραγωγός) ή ο οδηγός ανάλογα με το μέσο μεταφοράς.


Σελίδες