Φορτηγό

11 - 20 από 196

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 25

Multiple choice question

Ο οδηγός φορτηγού, που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:

Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 24

Multiple choice question

Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο το φορτηγό επενεργεί:

Στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.

Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.

Στο σύστημα πεδήσεως.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 23

Multiple choice question

Στην άδεια κυκλοφορίας φορτηγού που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να αναγράφεται η εξής παρατήρηση:

«Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Επιτρέπεται ταχύτητα μεγαλύτερη των 90 km/h».

«Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας».

«Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Μέγιστη ταχύτητα 90 km/h».

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 22

Multiple choice question

Ο οδηγός φορτηγού, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά στο εν λόγω σύστημα:

Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.

Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).

Την εγγύηση του συστήματος.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 17

Multiple choice question

Κάθε φορτηγό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δύο (2) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας, καθαρού βάρους έκαστο:

10 kg.

6 kg.

8 kg.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 16

Multiple choice question

Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:

12 μήνες.

6 μήνες.

24 μήνες.Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 14

Multiple choice question

Η μέγιστη ταχύτητα στον περιοριστή ταχύτητας (κόφτης) που τοποθετείται στα φορτηγά, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, ρυθμίζεται σε:

85 km/h.

100 km/h.

90 km/h.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 13

Multiple choice question

Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα φορτηγά, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:

110 km/h.

100 km/h.

90 km/h.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 11

Multiple choice question

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:

Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.

Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 1

Multiple choice question

Πριν το φύλλο καταγραφής (δίσκος ή ταινία) εισαχθεί στη συσκευή του ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει:

Nα συμπληρώσει σε αυτό τα στοιχεία, που προβλέπονται από τις σχετικές για τους ταχογράφους διατάξεις.

Να το τοποθετήσει στη συσκευή χωρίς καμιά συμπλήρωση.

Να αναγράψει σε αυτό μόνο το ονοματεπώνυμό του.


Σελίδες