Φορτηγό

41 - 50 από 196

Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 57

Multiple choice question

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:

Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 56

Multiple choice question

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:

Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 54

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά όλων των φορτηγών οχημάτων.

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων προς τα δεξιά.

Απαγορεύεται η πορεία προς τα δεξιά οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 53

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:

Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.

Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 52

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:

Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.

Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 51

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Υποχρεωτική παρακαμπτήριος διαδρομή των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.

Υποχρεωτική παρακαμπτήριος διαδρομή όλων των φορτηγών οχημάτων.Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 48

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων να προσπερνούν άλλα οχήματα.

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.

Τέλος απαγορεύσεως προσπεράσματος που είχε επιβληθεί στα φορτηγά αυτοκίνητα με απαγορευτική πινακίδα.

Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 43

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Απαγορεύεται η είσοδος σε βυτιοφόρα οχήματα.

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

Απαγορεύεται η είσοδος σε βαρέα οχήματα επειδή κάτω από το οδόστρωμα υπάρχει αυλάκι με νερό.

Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 42

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα 10 m.

Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα μήκους μικρότερου των 10 m.

Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα με απόσταση μεταξύ των αξόνων μεγαλύτερη των 10 m.

Φορτηγό - ΣΗΜΑΝΣΗ 38

Multiple choice question

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Απαγορεύεται η είσοδος στα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

Απαγορεύεται η διέλευση στα φορτηγά.

Απαγορεύεται η διέλευση στα ρυμουλκά οχήματα.


Σελίδες