Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 34

Multiple choice question

Thellesia me e vogel e vijave te tabanit te gomave te automjeteve kamione e te rimorkjove eshte:

1.5 mm.

2 mm.

1 mm.